ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαθιούδης Κώστας, Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Διδάσκων και Επόπτης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και Διδάσκων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατα Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ, Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής (Yalom Institute, USA), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Κλινικός Επόπτης (Derby Univ., UK), Ψυχολόγος με Ειδίκευση στην Ψυχανάλυση (MSc), Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Συντονιστής- Ψυχολόγος της Αμκε «Συμβάλλειν».

Κυριαζάκης Βασίλειος, Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Σωτηρία, Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής από τo Διεθνές Συμβούλιο Πιστοποίησης Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών ( I.B.C.G.P. ),Υπεύθυνος και Διδάσκων σε δύο Διατμηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασία Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο και Ι.Σ.Ο.Ψ.: Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος / Εισαγωγή στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, Απόφοιτος Ινστιτούτου Γνωσιακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο και τον Διαλεκτικό Εαυτό (Ι.Γ.Α.Ψ.), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Κλινική Εποπτεία (Ι.Γ.Α.Ψ.), Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Κλινικές Δεξιότητες με βάση το Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο και την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, τετραετή εποπτεία με τον Διευθυντή του Ι.Σ.Ο.Ψ. για θέματα ομαδικής και ατομικής ψυχοθεραπείας, Μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Μέλος του Παγκόσμιου Ιστού Διαλογικού Εαυτού (D.S.N.), Μέλος της Διεθνούς Ένωση Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (I.A.R.P.P. ), Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών (A.G.P.A.).

ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χαραλαμπίδης Σταύρος, εκλεγμένο Μέλος Συμβουλίου Διευθυντών της Διεθνούς Ένωσης για την Σχεσιακή Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία, Διευθυντής Ι.Σ.Ο.Ψ.,, μοναδικός Ευρωπαίος Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής/ Επόπτης για την Ομαδική Ψυχοθεραπεία από το Yalom Institute Usa, Διδακτικό Μέλος του Yalom Institute Usa & Διδακτικός Ψυχαναλυτής του Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa, Πιστοποιημένος Ψυχαναλυτής (Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, Florida, Usa,) Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής από το International Board for Certification of Group Psychotherapies, Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Διαπροσωπική Ψυχανάλυση (William Allanson White Institute, USA), Διδακτικός και Εποπτικός Ψυχαναλυτής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (MSc) στην Συμβουλευτική (Hull Univ., Uk), Υπεύθυνος και Διδάσκων στο Διατμηματικό (με Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος, Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, Κλινικό Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικών Ψυχοθεραπευτών

Ματίνα Καϊδαντζή, Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ. Διδάσκουσα και επόπτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχεσιακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ) καθώς επίσης και διδάσκουσα στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης. Είναι ψυχολόγος (ΕΚΠΑ) με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία καθώς και στο Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο Ψυχοθεραπείας, από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας και με ψυχαναλυτική εκπαίδευση από το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, USA. Είναι μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και εποπτεύεται σε ατομική εποπτεία από την Dr Lauren Levine και σε ομαδική από τον Dr Spyros Orfanos και την Dr Darlene Ehrenberg.

Αγγελική Τσίκλη, Ψυχολόγος (ΑΠΘ), Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ειδικευμένη στη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/ Ψυχανάλυση και στη Γνωσιακή – Αναλυτική Ψυχοθεραπεία από το ΙΣΟΨ, Ομαδική Θεραπεύτρια του μοντέλου Διαπροσωπικής Διάδρασης του Irvin Yalom από το ΙΣΟΨ, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδας & στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/ Ψυχανάλυση στο ΙΣΟΨ, Διδάσκουσα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Σχεσιακή Ψυχανάλυση και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του ΙΣΟΨ σε συνεργασία με το Δρομοκαΐτειο. Υποψήφια Ψυχαναλύτρια της Μοντέρνας Ψυχανάλυσης από το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP).

Φαίδρα Γραμμένου, Ιδρυτικό και Τακτικό Μέλος του ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc, PGdip, London Metropolitan University, Uk), Δίγλωσση δυνατότητα Αγγλικών/Ελληνικών, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση ΙΣΟΨ, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP).

Ευριπίδης Γαβράς, Ιδρυτικό και Τακτικό Μέλος του ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος (ΑΠΘ), με μεταπτυχιακό στην Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολογία (LaSalle University). Είναι πιστοποιημένος Ομαδικός θεραπευτής από την International Board for Certification of Group Psychotherapists, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP), υπό πιστοποίηση ομαδικός θεραπευτής από το Yalom Institute, USA, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στο Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο Ψυχοθεραπείας και στη Σχεσιακή Θεραπεία (ΙΣΟΨ),διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχεσιακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ), ενώ βρίσκεται σε ψυχαναλυτική εκπαίδευση υπό το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies.

Άννα Βασιλάκη, Ιδρυτικό Μέλος και Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ψυχολόγος (Westminster University), με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Ψυχολογία Υγείας (City University, London) και Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Επικοινωνία (Westminster University, London). Απόφοιτος της Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης Θεραπείας Οικογένειας από το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP) και υπό πιστοποίηση ομαδική θεραπεύτρια από το Yalom Institute, USA.

Μαριλού Κούντρια, Τακτικό Μέλος του ΙΣΟΨ, διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχεσιακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ). Παιδοψυχολόγος με εξειδίκευση στην Παιγνιοθεραπεία, έχει Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Νεαρών Ατόμων (MSc) καθώς και Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Παιγνιοθεραπεία (MSc). Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (IARPP) και της Βρετανικής Ένωσης Παιγνιοθεραπευτών (BAPT). Εργάζεται τόσο σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όσο και σε κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών – εφήβων και οικογενειών