ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το συμπόσιο μας θα ξεκινήσει κάθε μέρα το πρωί με βιωματική εμπειρία Μεγάλης Ομάδος. Οι οργανωμένες διαλέξεις σε πάνελ τριών ομιλητών και ενός σχολιαστή θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυλώνα του Συμποσίου. Θα έχουμε δυο βασικές ομιλήτριες ως keynote speakers, την επι σειρά 12 ετών Επόπτρια του τμήματος Ομαδικών ψυχοθεραπευτών Ι.Σ.Ο.Ψ. και συν-Διευθύντρια του Yalom Institute Usa, Δρ. Ruthelen Josselson, καθώς και την Δρ.Chana Ulman, Ψυχαναλύτρια και Πρώην Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης .

Ιδιαίτερη στιγμή θα αποτελέσει η συνομιλία του Διευθυντή Ι.Σ.Ο.Ψ. Χαραλαμπίδη Σταύρου,  με τον Ψυχίατρο κ. Σάββα Σαββόπουλο, σχετικά με το τελευταίο βιβλίο του, «Επτά παραμύθια ζωής». Ο κ. Σαββόπουλος είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας και Διδάσκων Αναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2021

  Αίθουσα 1 Αίθουσα 2
08:45-10:15

 

Εμπειρία Μεγάλης Ομάδος Α

Συντονιστές: 
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Άννα Βασιλάκη
Αγγελική Τσίκλη

ΠΑΝΕΛ 12

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας) .

Στιγμές Μένους στην Αντιμεταβίβαση με Δύσκολους Χαρακτηρολογικά Ασθενείς, Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Οπτική.

Ομιλητές:
Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου
Δημήτριος Γεράνιος
Ευαγγελία Θεοδώρου
Άγγελος Φίλης

10:35-10:45  

Χαιρετισμός Προέδρου

10:45-11:45  
Oλομέλεια
Keynote Speaker 1

Disclosure and Exposure in Group Therapy and Relational Psychoanalysis

Dr.Ruthelen Josselson

12:00-13:15
ΠΑΝΕΛ 15

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Δύσκολες αντιμεταβιβαστικές
συνθήκες στην φαρμακευτική / ψυχοθεραπευτική παρέμβαση της Οριακής Διαταραχής
Προσωπικότητας.

Ομιλητές:
Βασίλης Κυριαζάκης
Παναγιώτα Σαμπάλου

ΠΑΝΕΛ 6

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Μια εικόνα, χίλιες σκέψεις. Η επίδραση της ακούσιας αποκάλυψης της υποκειμενικότητας του αναλυτή στην ψυχαναλυτική διαδικασία.

Ομιλητές:
Αγγελική Τσίκλη
Gadit Orian
Κωνσταντίνος Μούχαλος
Ειρήνη Γερμπανά

13:15 -15:00 Μεσημεριανό διάλειμμα Μεσημεριανό διάλειμμα
15:00-16:15
ΠΑΝΕΛ 7

(Το Δέντρο της θεραπείας,  Πρότυπο Κέντρο Συνθετικής Θεραπείας)

Στον Ωκεανό των σκέψεων ενός θεραπευτή στην ατομική και ομαδική θεραπεία.

Ομιλητές:
Χρήστος Βασιλάκης
Ευαγγελία Κριτζαλάκη
Ελπίδα Ξυδερή

Συζητήτρια:
Ασημίνα Χιώνη

 

ΠΑΝΕΛ 8

(Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών  Αναλυτών)

Ομαδική Ανάλυση και Σχεσιακές Θεωρίες.

Ομιλητές:
Κωνσταντίνος Μωρόγιαννης
Κωνσταντίνα Τσιράκη

Συζητητής:
Ιωάννης Μηνόγιαννης

16:15 -16:45 Διάλειμμα Καφέ Διάλειμμα Καφέ
16:45-17:45
Oλομέλεια
Keynote Speaker 2

Love in Three Couples: A Relational Perspective on transformations of love and desire

Dr.Chana Ullman

 
18:00-19:30
Oλομέλεια
Παρουσίαση Βιβλίου Ψυχιάτρου, Ψυχαναλυτή κ.Σάββα Σαββόπουλου

Επτά παραμύθια ζωής

Συζητητές
Σάββας Σαββόπουλος
Σταύρος Χαραλαμπίδης

 
19:45-22:00 Δεξίωση Υποδοχής Δεξίωση Υποδοχής
  Αίθουσα 1
08:45-10:15

 

Εμπειρία Μεγάλης Ομάδος Α

Συντονιστές: 
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Άννα Βασιλάκη
Σίσσυ Νικολάου

10:35-10:45  
10:45-11:45  
12:00-13:15
ΠΑΝΕΛ 15

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Δύσκολες αντιμεταβιβαστικές
συνθήκες στην φαρμακευτική / ψυχοθεραπευτική παρέμβαση της Οριακής Διαταραχής
Προσωπικότητας.

Ομιλητές:
Βασίλης Κυριαζάκης
Παναγιώτα Σαμπάλου

13:15 -15:00 Μεσημεριανό διάλειμμα
15:00-16:15
ΠΑΝΕΛ 7

(Το Δέντρο της θεραπείας,  Πρότυπο Κέντρο Συνθετικής Θεραπείας)

Στον Ωκεανό των σκέψεων ενός θεραπευτή στην ατομική και ομαδική θεραπεία.

Ομιλητές:
Χρήστος Βασιλάκης
Ευαγγελία Κριτζαλάκη
Ελπίδα Ξυδερή

Συζητήτρια:
Ασημίνα Χιώνη

 

16:15 -16:45 Διάλειμμα Καφέ
16:45-17:45
Oλομέλεια
Keynote Speaker 2

Love in Three Couples: A Relational Perspective on transformations of love and desire

Dr.Chana Ullman

18:00-19:30
Oλομέλεια
Παρουσίαση Βιβλίου Ψυχιάτρου, Ψυχαναλυτή κ.Σάββα Σαββόπουλου

Επτά παραμύθια ζωής

Συζητητές
Σάββας Σαββόπουλος
Σταύρος Χαραλαμπίδης

19:45-22:00 Δεξίωση Υποδοχής
  Αίθουσα 2
08:45-10:15
ΠΑΝΕΛ 12

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας) .

Στιγμές Μένους στην Αντιμεταβίβαση με Δύσκολους Χαρακτηρολογικά Ασθενείς, Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Οπτική.

Ομιλητές:
Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου
Δημήτριος Γεράνιος
Ευαγγελία Θεοδώρου
Άγγελος Φίλης

10:35-10:45

Χαιρετισμός Προέδρου

10:45-11:45
Oλομέλεια
Keynote Speaker 1

Disclosure and Exposure in Group Therapy and Relational Psychoanalysis

Dr.Ruthelen Josselson

12:00-13:15
ΠΑΝΕΛ 6

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Μια εικόνα, χίλιες σκέψεις. Η επίδραση της ακούσιας αποκάλυψης της υποκειμενικότητας του αναλυτή στην ψυχαναλυτική διαδικασία.

Ομιλητές:
Αγγελική Τσίκλη
Gadit Orian
Κωνσταντίνος Μούχαλος
Ειρήνη Γερμπανά

13:15 -15:00 Μεσημεριανό διάλειμμα
15:00-16:15
ΠΑΝΕΛ 8

(Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών  Αναλυτών)

Ομαδική Ανάλυση και Σχεσιακές Θεωρίες.

Ομιλητές:
Κωνσταντίνος Μωρόγιαννης
Κωνσταντίνα Τσιράκη

Συζητητής:
Ιωάννης Μηνόγιαννης

16:15 -16:45 Διάλειμμα Καφέ
16:45-17:45  
18:00-19:30  
19:45-22:00 Δεξίωση Υποδοχής

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

08:45- 10:15

Εμπειρία Μεγάλης Ομάδος Β

Συντονιστές:
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Άννα Βασιλάκη
Σίσσυ Νικολάου

Ψυχόδραμα

Ένας ωκεανός εμπερίεξης – θεραπευόμενος Θεραπευτής, επόπτης

(Το Δέντρο της θεραπείας,  Πρότυπο Κέντρο Συνθετικής Θεραπείας)

10:30- 11:45

ΠΑΝΕΛ 11

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Η μητρότητα και η σχέση  της με την θεραπεύτρια ως παράγοντας επιρροής στην μεταβιβαστική συνθήκη, Σχεσιακή Ψυχαναλυτική οπτική.

Ομιλητές:
Χριστίνα Αδαμάκη
Κωνσταντίνα Βολοσυράκη
Αλεξάνδρα Κορδόση

ΠΑΝΕΛ 9

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Όταν το σώμα της θεραπεύτριας/τή γίνεται φθονερό αντικείμενο, Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Οπτική

Ομιλητές:
Χρήστος Κιούσης
Ντίνα Γεωργίου
Μανουσία Κυπραίου

Συζητήτρια:
Ματίνα Καιδαντζή

12:00-13:15

ΠΑΝΕΛ 3

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Η Σωματοποίηση του Θεραπευτή ως Δείκτης Προβλητικής Ταύτισης στο Γκρουπ και στη Δυάδα.

Ομιλητές:
Αλκινόη Λάλα
Φωτεινή Δούμουρα
Γαβριέλα Γκουσίτσα

Συζητητής:
Κώστας Μαθιούδης

ΠΑΝΕΛ 4

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Πρακτική στην Θεραπεία με Παιδιά Ειδικών Κατηγοριών.

Ομιλήτριες:
Φρατζέσκα Καραγιάννη
Μαρία Φούντα
Γωγώ Ανδριανάκη

Συζητήτρια:  
Μαριλού Κούντρια

13:15 -14:45

Μεσημεριανό διάλειμμα

Μεσημεριανό διάλειμμα

14:45 -16:00

ΠΑΝΕΛ 1

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Η χρήση των αρνητικών συναισθημάτων του θεραπευτή στην προβλητική ταύτιση στο γκρουπ και στην θεραπεία παιδιών

Ομιλητές:
Μαρία Αποστολοπούλου
Μαριάνθη Μιχαλακοπούλου
Κατερίνα Κατσαούνη

Συζητητής
Κέλλυ Κόντου  

ΠΑΝΕΛ 2

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Συνθετικές αποχρώσεις στην πορεία ωρίμανσης ως σχεσιακοί ψυχαναλυτικοί ψυχοθεραπευτές.

Ομιλητές:
Χατζημιχαηλίδη Αννίτα
Γιαννοπούλου Μαρία
Ανδρέας Γαλιατσάτος

Συζητητής:
Φαίδρα Γραμμένου

16:00 -16:30

Διάλειμμα Καφέ

Διάλειμμα Καφέ

16:30-17:45

ΠΑΝΕΛ 5

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

«Όταν ο ‘νέος’ Ομαδικός/Ατομικός θεραπευτής καταρρέει, η χρήση του εαυτού μέσα στο γκρουπ και την δυάδα.»

Ομιλητές:
Κατερίνα Παπαθανασίου
Στέλλα Μαλλή
Παυλίνα Τασούλη
Τάνια Τσιάκου

ΠΑΝΕΛ 10

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Εκπραξίες στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Θεραπεία για τη «Νεκρή Μάνα» και η Επιδιορθωτική Χρήση της Εποπτείας.

Ομιλητές:
Μαρία Κατσιφαράκη
Σεβαστή Γκιόκα
Γιάννης Δρίτσουλας

Συζητητής:
Ευριπίδης Γαβράς

17:55 – 19:10

ΠΑΝΕΛ 13

(Το Δέντρο της θεραπείας,  Πρότυπο Κέντρο Συνθετικής Θεραπείας) , 

Ταξιδεύοντας με «απαγορευμένο» φορτίο την Ερωτική Ζήλεια. Για κάποιον που ζηλεύει, μπορεί ένα τίποτα, μια ανάσα, να είναι δείγματα ενοχής, αξιόπιστα σαν της γραφής ρητά W.S.

Ομιλητές:
Ελένη Δαούτου
Έλενα Μελιδώνη
Μελίνα Παπαϊωάννου
Αικατερίνη Τσάμη

ΠΑΝΕΛ 14

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

«Η εμπερίεξη και η επίλυση των μεταβιβαστικών διαστρεβλώσεων στην Ομαδική Γιαλομική θεραπεία διαμέσου της συνθεραπευτικής σχέσης»

Ομιλητές:
Κυριακή Μερτζάνη
Βασίλης Παπαδάκης
Τζωρτζίνα Σπέντζου

20:20- 20:40

Κλείσιμο Προέδρου

 

 

Αίθουσα 1

08:45- 10:15

Εμπειρία Μεγάλης Ομάδος Β

Συντονιστές:
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Άννα Βασιλάκη
Σίσσυ Νικολάου

10:30- 11:45

ΠΑΝΕΛ 11

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Η μητρότητα και η σχέση  της με την θεραπεύτρια ως παράγοντας επιρροής στην μεταβιβαστική συνθήκη, Σχεσιακή Ψυχαναλυτική οπτική.

Ομιλητές:
Χριστίνα Αδαμάκη
Κωνσταντίνα Βολοσυράκη
Αλεξάνδρα Κορδόση

12:00-13:15

ΠΑΝΕΛ 3

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Η Σωματοποίηση του Θεραπευτή ως Δείκτης Προβλητικής Ταύτισης στο Γκρουπ και στη Δυάδα.

Ομιλητές:
Αλκινόη Λάλα
Φωτεινή Δούμουρα
Γαβριέλα Γκουσίτσα

Συζητητής:
Κώστας Μαθιούδης

 

13:15 -14:45

Μεσημεριανό διάλειμμα

14:45 -16:00

ΠΑΝΕΛ 1

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Η χρήση των αρνητικών συναισθημάτων του θεραπευτή στην προβλητική ταύτιση στο γκρουπ και στην θεραπεία παιδιών

Ομιλητές:
Μαρία Αποστολοπούλου
Μαριάνθη Μιχαλακοπούλου
Κατερίνα Κατσαούνη

Συζητητής
Κέλλυ Κόντου  

16:00 -16:30

Διάλειμμα Καφέ

16:30-17:45

ΠΑΝΕΛ 5

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

«Όταν ο ‘νέος’ Ομαδικός/Ατομικός θεραπευτής καταρρέει, η χρήση του εαυτού μέσα στο γκρουπ και την δυάδα.»

Ομιλητές:
Κατερίνα Παπαθανασίου
Στέλλα Μαλλή
Παυλίνα Τασούλη
Τάνια Τσιάκου

17:55 – 19:10

ΠΑΝΕΛ 13

(Το Δέντρο της θεραπείας,  Πρότυπο Κέντρο Συνθετικής Θεραπείας) , 

Ταξιδεύοντας με «απαγορευμένο» φορτίο την Ερωτική Ζήλεια. Για κάποιον που ζηλεύει, μπορεί ένα τίποτα, μια ανάσα, να είναι δείγματα ενοχής, αξιόπιστα σαν της γραφής ρητά W.S.

Ομιλητές:
Ελένη Δαούτου
Έλενα Μελιδώνη
Μελίνα Παπαϊωάννου
Αικατερίνη Τσάμη

 

20:20- 20:40

Κλείσιμο Προέδρου

 

Αίθουσα 2

08:45- 10:15

Ψυχόδραμα

Ένας ωκεανός εμπερίεξης – θεραπευόμενος Θεραπευτής, επόπτης

(Το Δέντρο της θεραπείας,  Πρότυπο Κέντρο Συνθετικής Θεραπείας)

10:30- 11:45

ΠΑΝΕΛ 9

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Όταν το σώμα της θεραπεύτριας/τή γίνεται φθονερό αντικείμενο, Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Οπτική

Ομιλητές:
Χρήστος Κιούσης
Ντίνα Γεωργίου
Μανουσία Κυπραίου

Συζητήτρια:
Ματίνα Καιδαντζή

 

12:00-13:15

ΠΑΝΕΛ 4

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Κλινική Πρακτική στην Θεραπεία με Παιδιά Ειδικών Κατηγοριών.

Ομιλήτριες:
Φρατζέσκα Καραγιάννη
Μαρία Φούντα
Γωγώ Ανδριανάκη

Συζητήτρια:  
Μαριλού Κούντρια

13:15 -14:45

Μεσημεριανό διάλειμμα

14:45 -16:00

ΠΑΝΕΛ 2

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Συνθετικές αποχρώσεις στην πορεία ωρίμανσης ως σχεσιακοί ψυχαναλυτικοί ψυχοθεραπευτές.

Ομιλητές:
Χατζημιχαηλίδη Αννίτα
Γιαννοπούλου Μαρία
Ανδρέας Γαλιατσάτος

Συζητητής:
Φαίδρα Γραμμένου

16:00 -16:30

Διάλειμμα Καφέ

16:30-17:45

ΠΑΝΕΛ 10

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

Εκπραξίες στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Θεραπεία για τη «Νεκρή Μάνα» και η Επιδιορθωτική Χρήση της Εποπτείας.

Ομιλητές:
Μαρία Κατσιφαράκη
Σεβαστή Γκιόκα
Γιάννης Δρίτσουλας

Συζητητής:
Ευριπίδης Γαβράς

17:55 – 19:10

ΠΑΝΕΛ 14

(Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας)

«Η εμπερίεξη και η επίλυση των μεταβιβαστικών διαστρεβλώσεων στην Ομαδική Γιαλομική θεραπεία διαμέσου της συνθεραπευτικής σχέσης»

Ομιλητές:
Κυριακή Μερτζάνη
Βασίλης Παπαδάκης
Τζωρτζίνα Σπέντζου

20:20- 20:40