ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οδηγίες Συγγραφής και Κατάθεσης

Η πρόοδος και η δημιουργικότητα ευδοκιμούν μόνο όταν γνωστές έννοιες και ιδέες μπορούν να ιδωθούν από μία νέα οπτική. Καθώς οι σχεσιακές θεωρίες εξαπλώνονται, μας ωθούν να ξεπεράσουμε τα θεραπευτικά μας στεγανά και όρια, αποδεχόμενοι ότι η θεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει πολλές περισσότερες πτυχές από ότι υπονοεί ο όρος  «θεραπεία μέσω ομιλίας». Ταξιδεύοντας στον ωκεανό της ατομικής και ομαδικής θεραπείας, θεραπευτές και θεραπευόμενοι παλεύουμε με τα κύματα όχι μόνο του λεκτικού αλλά και του άρρητου, αυτού που φανερώνεται αλλά και που υπονοείται, του πραγματικού αλλά και του φαντασιωσικού. Στην κλινική πρακτική μοιάζει να ανοίγονται άπειρες δυνατότητες και τίποτα να μην είναι καθορισμένο. Οι θεραπευτικές προκλήσεις αυξάνονται. Τα όρια και οι πρακτικές δοκιμάζονται, η συν-δημιουργία θεωρείται δεδομένη και το ταξίδι γίνεται απρόβλεπτο.

Στα πλαίσια αυτά το Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας  διοργανώνει στις 2-3 Οκτωβρίου 2021, το  1ο Συμπόσιο Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, με τίτλο « Διασχίζοντας τον Ωκεανό της Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας», στο οποίο ευελπιστούμε να ανταλλάξουμε καινούριες ιδέες για τις πολλαπλές αναλυτικές προοπτικές, να μιλήσουμε για την πολυπλοκότητα των ιδιαίτερων  κλινικών στιγμών που περιλαμβάνουν όχι μόνο τις ιστορίες των θεραπευόμενων μας αλλά και τη συνεχώς εξελισσόμενη θεραπευτική σχέση καθώς και να διευρύνουμε την οπτική μας για τη σχεσιακή ψυχανάλυση, ατομική και ομαδική, σήμερα και στο μέλλον.

Πέρα από την παρακολούθηση του Συμποσίου, σας  προσκαλούμε  να καταθέσετε ατομικές ή και ομαδικές (panel) προτάσεις που ανταποκρίνονται στο θέμα του συνεδρίου. Οι ατομικές προτάσεις θα πρέπει να είναι μεταξύ 500 και 600 λέξεων, ενώ οι ομαδικές θα πρέπει να συμπεριλάβουν έως 3 περιλήψεις επί ενός θέματος. Οι ομαδικές προτάσεις δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 1200 λέξεις στο σύνολο, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια γενική περίληψη καθώς και τις επιμέρους ατομικές περιλήψεις. Η ποιότητα της γραφής, η πρωτοτυπία, η ένταξη της θεωρίας και η χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, τα κλινικά παραδείγματα και η συμβολή στο πεδίο θα ληφθούν υπόψιν.

Η επιτροπή του συνεδρίου μπορεί να ομαδοποιήσει ατομικές προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές προς παρουσίαση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι ενώ μπορεί να υποβληθούν πολλαπλές προτάσεις, λόγω περιορισμού χρόνου θα επιτραπεί μόνο μία παρουσίαση ανά συμμετέχοντα. Οι προτάσεις που υποβάλλονται δε θα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί ξανά σε παλαιότερα συνέδρια.

Η υποβολή περιλήψεων έχει ολοκληρωθεί.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

  • Ο τίτλος της περίληψης να γράφεται με πεζούς χαρακτήρες και τόνους.
    Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και τόνους και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως.
  • Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.
  • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις αν πρόκειται για ατομικές περιλήψεις ή τις 1200 λέξεις αν πρόκειται για panel.
  • Σε περίπτωση υποβολής ομαδικής πρότασης θα πρέπει αυτό να αναφέρεται ξεκάθαρα στο συνοδευτικό mail.
  • Το κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12 pt, με πλήρη στοίχιση.
  • Κανείς συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από μία (1) εργασίες.
  • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Επίσης, προϋπόθεση για την παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα.

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ θα σας ζητηθούν μόνο εάν οι αρχικές προτάσεις σας έχουν γίνει αποδεκτές στο συνέδριο.
Οι τελικές εργασίες δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2500 λέξεις και μπορείτε να τις υποβάλετε ως 15  Φεβρουαρίου  2021.