ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ματίνα Καϊδαντζή, Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ. Διδάσκουσα και επόπτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχεσιακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Σχεσιακής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ) καθώς επίσης και διδάσκουσα στο Διατμηματικό (με ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εισαγωγής στην Θεωρία & Πράξη της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης. Είναι ψυχολόγος (ΕΚΠΑ) με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία καθώς και στο Γνωσιακό Αναλυτικό μοντέλο Ψυχοθεραπείας, από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Οµαδικής Ψυχοθεραπείας και με ψυχαναλυτική εκπαίδευση από το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies, USA. Είναι μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και εποπτεύεται σε ατομική εποπτεία από την Dr Lauren Levine και σε ομαδική από τον Dr Spyros Orfanos και την Dr Darlene Ehrenberg.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αλκινόη Λάλα, Ψυχολόγος (ΑΠΘ), Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, ειδικευμένη στη Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), υπό εκπαίδευση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom και υπό Ψυχαναλυτική Εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση (MSc) στην Ψυχολογία της Υγείας (City, University of London). Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP).

ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαθιούδης Κώστας, Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Διδάσκων και Επόπτης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και Διδάσκων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατα Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ, Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής, (Yalom Institute, USA), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία από το Ινστιτούτο Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Κλινικός Επόπτης (Derby Univ.,Uk), Ψυχολόγος με Ειδίκευση στην Ψυχανάλυση(MSc), Μέλος του International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Συντονιστής- Ψυχολόγος της Αμκε «Συμβάλλειν».

Φωτεινή Δούμουρα, Ψυχολόγος (απόφοιτος Παντείου), Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, ειδικευμένη στη Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), υπό εκπαίδευση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom και υπό Ψυχαναλυτική Εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. Ψυχολόγος στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Χαϊδαρίου – Υπεύθυνη Επιστημονικού Συντονισμού του Συμβουλευτικού Σταθμού. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP).

Αγγελική Τσίκλη, Ψυχολόγος (ΑΠΘ), Ιδρυτικό & Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, Ειδικευμένη στη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/ Ψυχανάλυση και στη Γνωσιακή – Αναλυτική Ψυχοθεραπεία από το ΙΣΟΨ, Ομαδική Θεραπεύτρια του μοντέλου Διαπροσωπικής Διάδρασης του Irvin Yalom από το ΙΣΟΨ, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδας & στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/ Ψυχανάλυση στο ΙΣΟΨ, Διδάσκουσα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Σχεσιακή Ψυχανάλυση και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του ΙΣΟΨ σε συνεργασία με το Δρομοκαΐτειο. Υποψήφια Ψυχαναλύτρια της Μοντέρνας Ψυχανάλυσης από το Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP).

Μαριάνθη Μιχαλακοπούλου, Ψυχολόγος (ΑΠΘ), Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, ειδικευμένη στη Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), υπό εκπαίδευση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom και υπό Ψυχαναλυτική Εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. Ψυχολόγος στην Ψυχιατρική Κλινική του 414 ΣΝΕΝ στην Πεντέλη. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP).

Μαρία Αποστολοπούλου, Ψυχολόγος (ΑΠΘ), Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, ειδικευμένη στη Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΣΟΨ), υπό εκπαίδευση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία του Διεθνούς Μοντέλου Irvin Yalom και υπό Ψυχαναλυτική Εκπαίδευση στο Tampa Bay Institute for Psychoanalytic Studies. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία & στην Ψυχολογία της Υγείας (Leiden University, NL). Αναπληρώτρια Ψυχολόγος στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθηνών. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP).

Σεβαστή Γκιόκα, Ψυχολόγος, MSc Ψυχιατροδικαστικής (ΕΚΠΑ), ειδικευόμενη ΙΣΟΨ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Γνωσιακή Αναλυτική και Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία. Ψυχολόγος στην 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018 και το Κέντρο Ημέρας για Πρόσφυγες με Ψυχικές Διαταραχές ΙΟΛΑΟΣ της ΜΚΟ «Κλίμακα». Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP).

Τάνια Τσιάκου, Ψυχολόγος (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ, ειδικευόμενη ΙΣΟΨ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης  στη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία (ΑΠΘ). Εργασία σε μη κερδοσκοπικό σωματείο παροχής υποστήριξης σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP). Μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (AGPA).